Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

21st International Conference - Modelling in Mechanics ‘23

obrazek obrazek


Pracownicy Katedry Budownictwa Ogólnego mgr inż. Karol Federowicz oraz dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT w dniach 24-26 maja 2023 wzięli udział w konferencji międzynarodowej 21st International Conference - Modelling in Mechanics ‘23, organizowanej przez Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy). W ramach konferencji zaprezentowali wyniki prac badawczych realizowanych w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków NCBiR (www.recycl3d.eu) oraz NCN (www.sonata16wbiis.zut.edu.pl). W ramach konferencji prof. Sikora pełnił funkcję przewodniczącego sesji poświęconej technologii druku 3D kompozytów cementowych.

Mgr inż. Karol Federowicz wygłosił referat pt. Development of sustainable mixture design of 3D printed concrete (3DPC) containing fine recycled aggregate a prof. Paweł Sikora referat pt. Development of heavyweight concrete for 3D printing applications.
Wizyta naukowców z Brno University of Technology

obrazek obrazek obrazek
W dniach 22.05 do 26.05.2023 nasza Katedra gościła naukowców z Brno University of Technology: Prof. Libora Topolara, dr Kristyna Hrabova oraz dr Richarda Dvoraka. Naukowcy współpracują z Katedrą Budownictwa Ogólnego i prowadzą wspólnie badania z dr Szymonem Skibickim. 23.05.2023 wykonano analizę sposobu zniszczenia elementu konstrukcyjnego wykonanego w technologii druku 3D za pomocą metody emisji akustycznej. W badaniach uczestniczył także prof. Tomasz Wróblewski. Przy wydruku struktury brali udział dr Marcin Hoffmann, dr Krzysztof Cendrowski, dr Daniel Sibera oraz mgr Karol Federowicz.
Sukces naszej absolwentki w konkursie Wyzwanie Młodego Inżyniera

obrazek obrazek obrazek


Dnia 25 maja 2023 w Siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, odbyła się Gala finałowa Builder for the Future, w tym rozstrzygnięcie Konkursu dla Młodych Inżynierów pt. Wyzwanie Młodego Inżyniera. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac inżynierskich (w tym dyplomowych) przygotowanych przez młodych inżynierów.


W tej edycji konkursu Wyzwania Młodego inżyniera III. Wyróżnienie otrzymała nasza absolwentka Pani Jagoda Gidokeit, która przedstawiła pracę magisterską pt. „Projekt konstrukcyjny pływalni krytej z wykorzystaniem oprogramowania BIM” wykonaną pod nadzorem dra inż. Szymona Skibickiego.
SKN "Construction Team" odwiedziło budowę firmy Budimex SA

obrazek


Dnia 06.03.2023 odbyła się wycieczka na budowę Teatru Polskiego (Generalny Wykonawca Budimex SA). Wycieczka była zorganizowana przy współpracy SKN "Construction Team" (opiekun dr inż. Szymon Skibicki), Ambasadora Budimex inż. Wiktorii Jasek oraz firmy Budimex SA. Przedstawiciel Budimexu przez ponad 3h godziny oprowadzał i opowiadał na temat zagadnień związanych z budową Teatru Polskiego. Studenci mieli okazję zwiedzić trzy nowe sale, w tym salę główną na ponad 600 osób, salę eksperymentalną czy unikalną w skali kraju okrągłą scenę Szekspirowską. W kontekście zagadnień technicznych między innymi poruszone były problemy związane z wykonanie ścian szczelinowych nowej części teatru czy też „podbicia” fundamentów historycznego budynku Teatru Polskiego.

ROK 2022

Sukces Pracownika KBO w konkursie Preludium (NCN)


Pan mgr inż. Karol Federowicz w ramach programu Preludium 21 uzyskał finansowanie projektu badawczego pt.: Opracowanie ekologicznych metod pielęgnacji betonów drukowanych w technologii 3D zapewniające ciągłe ograniczenie skurczu. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Karol Federowicz w ramach przyznanych środków (209 660 zł) opracuje ekologiczne metody pielęgnacji betonów drukowanych w technologii 3D zapewniające ciągłe ograniczenie skurczu. Projekt zostanie realizowany przez interdyscyplinarną i międzynarodową grupę badawczą, w skład której wejdą eksperci z dziedziny reologii (Wielka Brytania) oraz teoretycznej i numerycznej analizy skurczu betonu z Hiszpanii.

Dyplom Kudra - Loran Nermend

obrazek


Student inż. Loran Nermend z Koła Naukowego z KBO (opiekun dr inż. Szymon Skibicki) otrzymał wyróżnienie na VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Santander Universidades. Pan L. Nermend wygłosił referat pt. Badania, optymalizacja i opracowania optymalnej mieszanki betonowej do wydruku 3D przy zastosowaniu szybko mieszającej pompy. Realizowany temat był związany z projektem wdrożeniowym realizowanym w KBO pod kierownictwem dr inż. S. Skibickiego.