Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin
kibik@zut.edu.pl

Department of Construction and Road Engineering
Faculty of Civil and Environmental Engineering
West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Al. Piastow 50a, 70-311 Szczecin, Poland
kibik@zut.edu.pl