Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej  

al. Piastów 17
70 - 310 Szczecin
Telefon kontaktowy: 091-449-40-36
e-mail: kibik@zut.edu.pl
NIP 852-254-50-56
REGON 320588161